Dalcroze-ritmiek


Waarom Dalcroze-ritmiek?

Ritmiek, is een methode waarbij muziek in beweging vertaalt word.

Uitgangspunt is de pure, elementaire beweging. Muziek word lichamelijk ervaarbaar en op die manier echt eigen gemaakt.

Door de basiselementen van de muziek: ritme, maat, toonsterkte, toonhoogte, tempo via beweging te ervaren leer je speels en creatief daarmee om te gaan. Het spel op jouw instrument kan zo warmer, voller, ruimer klinken. 

 


Lichaamservaringen

Lopen, rennen, springen,..... bewegen, in beweging komen, zichzelf waarnemen. 

Hoe snel/langzaam ben ik?

Hoe krachtig ben ik?

Leren te kunnen stoppen/remmen.

Bewegingsbegeleiding met klanken, muziek, tonen.

Zet jezelf in verhouding met de ruimte. 

Jouw lichaam heeft in zijn opbouw de wetmatigheden van de muziek al in zich.

 

Ruimte-ervaringen

Door te bewegen in een ruimte maak je de ruimte eigen. Grenzen opzoeken- ruimte ervaren.

Gericht door lopen de ruimte verkennen.

Hoe veel ruimte heeft een muziekstuk nodig? 

Hoe veel dynamiek kan een ruimte aan?

De ruimterichtingen: rechts/links; boven/beneden; voor/achter lichamelijk ervaren.

 

Vormervaringen

Maat, ritme, muzikale structuur bewegen !

Door de vorm- die en muziekstuk in zich draagt- via beweging in de ruimte te vertalen, ervaar je deze lichamelijk en op die manier dieper, niet alleen maar met je hoofd.

Vormen bewegen: recht- rond -hoekig- horizontaal - verticaal- gerekt .... leren spelen. 

 

Beleven van tijd

Op een lied lopen – de maatindeling, de muzikale structuur ervaren, zet je in de "tijd" van het lied.

Leren kunnen stoppen/beginnen.... op tijd zijn.

Op een maat kunnen lopen ... creëert  eigen, innerlijke orde.

Op een ritme kunnen lopen ... creëert  bewegelijkheid. 

 

Beleven van polariteiten

Extreme kwaliteiten leren ervaren en zo andere kanten van jezelf leren kennen, je vaardigheden vergroten.

snel - langzaam

hoog - laag

zacht - luid

beweeg je altijd in je eigen comfortzone ? durf je die te verlaten door het tegenovergestelde te doen? 

Door polaire kwaliteiten te bewegen durf je meer te experimenteren, te spelen en ervaar je dat uiteindelijk alles een is.

 

Durven, spelen, experimenteren, componeren, moediger worden.....of: terughouden, focussen, naar binnen keren, stil staan.

 

Sociale vaardigheden: zichzelf in verband met anderen leren kennen

Met vele mensen in een zaal bewegen. 

Hoe duidelijk ben ik in mijn eigen beweging?

Contact kunnen maken; communicatie zonder woorden.

Wat voor een weg kies ik? Leren kiezen! 

Hoe veel ruimte durf ik in te nemen?

Volgen/leiden van beweging.

Kan ik de manier van lopen van iemand anders herkennen en nadoen?

Met z'n allen op een bepaalde moment en op een bepaalde plek kunnen zijn.

 

Tegenwoordigheid van geest

Bewegen en stilstaan op het juiste moment in eenheid met de muziek. Zijn - in het hier en nu!

Wakkerder worden in de beweging en in de zintuigen.

Voelen dat het klopt !

Congruent zijn met wat je doet !

 

Creativiteit

Door een ruimte lopen, gewoon lopen op muziek, lopen om het lopen... zo ontstaat er ruimte in jezelf om weer aan te kunnen sluiten aan je eigen creativiteit.

Bewegend een herhaalbare vorm vinden op een muziekstuk, loslaten in het proces, laten ontstaan....

 

In een Dalcroze-Ritmiekles zijn de "oplossingen" en bewegingsideeën van de deelnemers leidend.

 

Zelfstandigheid

Bij het lopen op muziek in een ruimte val je op jezelf terug, op een van de manier ben je alleen met jezelf: wat heb je in jezelf?

 

Eigen bewegingsvormen op muziek zoeken confronteren je met jezelf.... kom je jezelf tegen.... word je wakker aan jezelf...word je zelfstandig.

 

Vreugde/plezier

Door het bewegen in een groep op muziek ontstaat vreugde en zin om te spelen.

De vreugde motiveert de deelnemers om uitdagingen aan te gaan, waardoor ontwikkeling mogelijk word.

Innerlijk ontstaat er ruimte waarin weer heel veel mogelijk is.