Dalcroze-ritmiek


Waarom Dalcroze-ritmiek?

Ritmiek, is een les waar muziek in beweging vertaalt wordt; uitgangspunt is de pure, elementaire beweging; er worden  bewegingsopdrachten gegeven, de reacties/oplossingen van de deelnemers zijn de richtlijn om verder te gaan in de les.

Lichaamservaringen

Lopen, rennen, springen,..... bewegen, in beweging komen, zichzelf waarnemen. 

Hoe snel/langzaam ben ik?

Hoe krachtig ben ik?

Leren te kunnen stoppen/remmen.

Bewegingsbegeleiding met klanken, muziek, tonen.

Ruimte-ervaringen

Doelgericht lopen.

Rechts/links; boven/beneden; voor/achter lichamelijk ervaren.

Vormervaringen

Rechte lijnen -, in ronde vormen lopen.

Beleven van tijd

Naar een lied gaan lopen –en weer kunnen stoppen.

Leren te kunnen stoppen/beginnen.

In een maat kunnen lopen > eigen, innerlijke orde.

In ritme kunnen lopen > bewegelijk.

Beleven van polariteiten

In extreme kwaliteiten leren gaan en andere kanten van jezelf leren kennen, vaardigheden vergroten.

Durven, moediger worden.....of: terughouden leren.

Sociale vaardigheden: zichzelf in verband met anderen leren kennen

Met vele mensen in een zaal bewegen.

Contact kunnen maken; communicatie zonder woorden.

Wat voor een weg kies ik? Leren kiezen! Ben ik helder in mijn lichaamstaal?

Volgen/leiden van beweging.

Kan ik de manier van lopen van iemand anders herkennen en nadoen?

Met z'n allen op een bepaalde moment en op een bepaalde plek kunnen zijn.

Tegenwoordigheid van geest

Zijn in het hier en nu.

Wakkerder worden in de beweging en in de zintuigen.

Creativiteit

De ideeën van de deelnemers worden serieus genomen en worden in de les en in de werkwijze meegenomen.

Zelfstandigheid

De deelnemers wordt gevraagd eigen oplossingen voor een opdracht te zoeken en te vinden.

Vreugde/plezier

Door het bewegen in een groep op muziek ontstaat vreugde. 

De vreugde motiveert de deelnemers om uitdagingen aan te gaan, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt.