· 

Maakt het uit hoe je sterft?

Sinds euthanasie in Nederland sinds 2002 binnen bepaalde grenzen wettelijk werd toegestaan, is die geleidelijk maatschappelijk geaccepteerd geraakt als een aanvaardbare en waardige manier om te sterven. Inmiddels zijn de grenzen in de praktijk opgerekt en is euthanasie ook mogelijk bij psychisch lijden en bij dementie. Kijken we naar achterliggende redenen om euthanasie aan te vragen, dan zullen angst voor het lijden, verlies van waardigheid, afkeer van afhankelijkheid en tot last worden van naasten wezenlijke motieven zijn.

Een tegenbeeld ontstaat, wanneer we ons realiseren dat euthanasie met zich meebrengt dat je je levensweg niet afmaakt, je lot niet volbrengt. Welke gevolgen heeft dat voor het leven na de dood?  Want: is de dood wel het definitieve einde? Of is sterven een doorgang naar een andere vorm van bewustzijn?

Stichting Wederzijds organiseert op 6 oktober 2018 in de Geertekerk in Utrecht een conferentie waarin deze vragen aan de orde komen in vier lezingen rond het thema ‘levensbeëindiging’ zoals bij euthanasie, suïcide en ‘voltooid leven’. Tijdens de conferentie wordt een boekje gepresenteerd met bijdragen van auteurs zoals Jaap van de Weg, Hans Stolp en Madeleen Winkler over allerlei aspecten van de vraag: ‘Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie’.

We verwachten meer dan 260 deelnemers. Zij krijgen het boekje gratis.

Sprekers op de conferentie zijn:

Jaap van de Weg (arts voor levensvragen)
Marie-Hélène van Tol (geestelijke)
Madeleen Winkler (huisarts en voorzitter NVAA)
Ingrid Deij (voorheen geestelijk verzorger hospice)

Reactie schrijven

Commentaren: 0