Muziek & beweging voor volwassenen


Door op muziek te bewegen, kom je weer in aanraking met je eigen creatieve bron.

Op speelse manier leer je de basiselementen nieuw kennen door ze in beweging te vertalen en op die manier lichamelijk en daardoor dieper, te ervaren. 

Vind je eigen bewegingsantwoord op de muziek, je eigen expressie en leer zo jezelf en de muziek beter kennen. 

 

De Dalcroze-ritmiek kan op talloze doeleinden toegepast worden:

  • Een muziekstuk beter willen leren kennen.
  • Een vrijere, speelsere verhouding met muziek willen ontwikkelen.
  • Een vrijere verhouding met ritme willen ontwikkelen.
  • Meer verbinding met elkaar willen maken, bij voorbeeld teambuilding.

 

Muziek & beweging op basis van Emile Jacques Dalcroze wordt in groepen aangeboden.

 

Is je interesse gewekt of heb je nog vragen? Neem dan contact op.